lean marketing Archive

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niekoniecznych. Co to jest lean? Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w [&hellip

Read More...